Δήμος Αριστοτέλη: Θετική κάθε πρωτοβουλία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Αναμένουμε την επίσημη διαβούλευση επί της ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός

Με αφορμή την ανεπίσημη διαβούλευση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας που εξελίσσεται με πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός, για τη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων του Επενδυτικού Σχεδίου που έχει κατατεθεί στο πλαίσιο της νέας σύμβασης της επενδύτριας εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, ο Δήμος Αριστοτέλη επισημαίνει τα εξής:

Είναι θετική κάθε πρωτοβουλία ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, για τη μεταλλευτική δραστηριότητα που εξελίσσεται στα όρια του Δήμου μας και ως τέτοια την χαιρετίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Αριστοτέλη που βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία και γνωρίζει σε βάθος τις προσδοκίες, αλλά και τους προβληματισμούς που αφορούν στην δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός, αναμένει την έναρξη της επίσημης διαβούλευσης της ΜΠΕ, που θα διεξαχθεί με ευθύνη και εποπτεία του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος το προσεχές διάστημα, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις του και τις προτάσεις του, μέσα από ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, πάντα με γνώμονα το συμφέρον του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και την αρμονική συνύπαρξη όλων των αναπτυξιακών πυλώνων της περιοχής.

[ΠΗΓΗ: https://aetoshal.blogspot.com/, 28/7/2022]