SOS για έλλειψη προσωπικού στην εξορυκτική βιομηχανία

Προς νομοθέτηση αδειών μερικής πρόσβασης για χειριστές μηχανημάτων – Ολοκληρώνονται η εθνική στρατηγική και το πλαίσιο δράσης για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία επεσήμανε η γενική γραμματέας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, θέμις Ευτυχίδου

Η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΜΕ) και στο πλαίσιο συζήτησης για τα προβλήματα επάνδρωσης και στελέχωσης του κλάδου, σημείωσε αναφορικά με την ενσωμάτωση των τεχνολογιών στη βιομηχανία ότι σε αυτήν προτάσσονται τα θέματα εκπαίδευσης και ειδικά η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, που θα χρηματοδοτηθεί με δημόσιους πόρους.

Επιπλέον, αναφερόμενη στο κρίσιμο θέμα των ασαφειών στις περιγραφές και τις κατατάξεις των επαγγελματικών αδειών των εξειδικεύσεων του κλάδου, που εμπεριέχει η Υπουργική Απόφαση 113/2012, η κ. Ευτυχίδου, επεσήμανε την ανάγκη απλοποίησης του ευρύτερου πλαισίου και των διαδικασιών που απαιτούνται για να ονομαστεί ένας επαγγελματίας του κλάδου χειριστής μηχανημάτων έργων, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήδη αναλύεται στο υπουργείο. Όπως είπε, το υπουργείο είναι στη διαδικασία επεξεργασίας μιας υπουργικής απόφασης η οποία θα ορίζει τη μερική πρόσβαση στα μηχανήματα. Αυτό επί της ουσίας σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξεταστούν σε ένα μηχάνημα, ώστε να μπορούν να λάβουν μερική πρόσβαση σε συγκεκριμένο μηχάνημα. Όπως διευκρίνισε, το υπουργείο μελετάει το συγκερασμό των προγραμμάτων κατάρτισης και των πιστοποιήσεων, σε σχέση με την προϋπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια εναλλακτική λύση απόκτησης άδειας για όσους δεν διαθέτουν προϋπηρεσία, αλλά έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον ΣΜΕ, οι ελ-λείψεις σε επίπεδο τεχνικών ειδικοτήτων, όπως είναι οι χειριστές μηχανημάτων, οι ασάφειες στις περιγραφές και τις κατατάξεις των επαγγελματικών αδειών των εξειδικεύσεων, καθώς και το χάσμα μεταξύ των ειδικοτήτων στο πλαίσιο του υβριδικού μοντέλου εργασίας υπονομεύουν τις προσπάθειες ανάπτυξης και εξέλιξης της εξορυκτικής βιομηχανίας. Επίσης, η προ των πυλών έλλειψη εργατοτεχνικού προσωπικού, που οδηγεί στην εισαγωγή εργαζομένων από άλλες χώρες, αλλά και η έλλειψη σωστής επικοινωνίας των συγκεκριμένων επαγγελμάτων του κλάδου στα νέα παιδιά, τα οποία τα θεωρούν αυτά δεύτερης κατηγορίας, εντείνουν τα προβλήματα. Και όλα αυτά, ενώ οι σύγχρονες ανάγκες στην εξορυκτική βιομηχανία απαιτούν ενίσχυση της εκπαίδευσης και απόκτηση πιστοποιήσεων του προσωπικού του εξορυκτικού κλάδου, παράλληλα με την ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ευθυγράμμιση με τις νέες συνθήκες που προτάσσει η Εξορυκτική Βιομηχανία 4.0.

Συντονισμένη προσπάθεια

Ειδικά, όπως υποστηρίζουν τα μέλη του ΣΜΕ, για το μείζον πρόβλημα των ελλείψεων σε επίπεδο τεχνικών ειδικοτήτων στον κλάδο, όπως είναι οι χειριστές μηχανημάτων, υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού και ανάπτυξη των Τεχνικών Σχολών με στόχο τη στελέχωση της παραγωγικής δραστηριότητας του κλάδου. Όμως παράλληλα απαιτείται η εκπαίδευση και των υπαρχόντων επαγγελματιών εντός των εταιρειών και της Ελλάδας, γεγονός που απαιτεί συντονισμένη και συνολική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα, που θα ενισχύσει τον κλάδο και θα ωθήσει την ανάπτυξη.

Χρειάζεται «update» ειδικοτήτων

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του ΣΜΕ, Χρηστό Καβολόπουλο, «πρέπει να γίνει διαφοροποίηση, τροποποίηση και αλλαγή του μεταλλευτικού κώδικα στα νέα δεδομένα. Είναι επιτακτική λοιπόν ανάγκη εκπαίδευσης σε ειδικότητες που αυτή τη στιγμή φαντάζουν αδιανόητες, αλλά επιβάλλονται από την τεχνολογική ανάπτυξη, όπως η γνώση συνδυασμού εξ αποστάσεως εργασίας με Internet of Things (ΙοΤ), προγραμματισμός συνεργασία; μι χάνων και ουσιαστικής παρέμβασης μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων (data) που παρέχονται. Σε αντίθεση με τις εγχώριες πρακτικές, στο εξωτερικό οι μεγάλες εξορυκτικές βιομηχανίες ήδη εφαρμόζουν διαδικασίες ρομποτοποίησης, λειτουργίες αυτοματοποιημένων φάσεων, εξ αποστάσεως λειτουργία υπόγειων μεταλλείων και έχουν εισάγει νέες τεχνολογίες».

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 7/6/2022]