Αμετάβλητη η εξόρυξη λιγνίτη για το 2022

Χωρίς ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή κινείται η εξόρυξη λιγνίτη στη χώρα μας με το σύνδεσμο μεταλλευτικών επιχειρήσεων να τονίζει πως θα συνεχίσει να συμμετέχει στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας με τη διατήρηση επαρκούς παραγωγής λιγνίτη. Επισημαίνει μάλιστα τη σημαντική υποστήριξη του λιγνίτη στη διασφάλιση της επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας σε κρίσιμες περιόδους, η οποία οδήγησε σε αύξηση της εξόρυξής του κατά 10% σε σχέση με το 2021.

Σε σχέση με την παραγωγή λιγνίτη αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπερέβη τους 15 εκατομμύρια τόνους το 2020 έναντι 26 εκατομμυρίων το 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 48%, αποτέλεσμα της διαδικασίας της απολιγνιτοποίησης.

Να σημειωθεί πως η συνολική επίδοση του κλάδου καταγράφει αύξηση του όγκου παραγωγής και των πωλήσεων κατά 10% και της αξίας των εξαγωγών κατά 15%, συνοδευόμενη από αύξηση της παραγωγικότητας. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν πως η ενεργειακή μετάβαση πηγαίνει χέρι-χέρι με την αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, με βασικό ερώτημα να αποτελεί εάν η παγκόσμια παραγωγή ορυκτών πρώτων υλών θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων. «Οι προβλέψεις για το εγγύς μέλλον είναι ιδιαίτερα επισφαλείς, όμως θα πρέπει να κινηθούμε ώστε να είμαστε καλά προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των δυσχερειών στην εφοδιαστική αλυσίδα, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το πληθωριστικό περιβάλλον αλλά και τις προκλήσεις στον ομαλό εφοδιασμό των πελατών μας, την προσαρμογή στις απαιτήσεις της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και στις πιθανολογούμενες γεωπολιτικές αλλαγές», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Αθανάσιος Κεφάλας, στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

(Πηγή: Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων)

[ΠΗΓΗ: https://www.ienergeia.gr/, του Δημήτρη Αβαρλή, 3/6/2022]