ΛΑΡΚΟ: Τι θα κρίνει το μέλλον της

Μετάλλευμα και τεχνογνωσία τα πλεονεκτήματα της Λάρκο – Επιμένει το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων

Ο Σ. Τζίντζος, τεχνικός σύμβουλος της Ειδικής Διαχείρισης της ΓΜΜ Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, πρώην διευθύνων σύμβουλος – μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, επισημαίνει πως «οι επόμενες 30-45 ημέρες θα κρίνουν αν η άλλοτε κραταιά ναυαρχίδα της ελληνικής εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας θα επιστρέφει σε ένα λαμπρό μέλλον». Στο μεταξύ, το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. επιμένει στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων και θεωρεί ότι η εγγύηση του 2008 του Δημοσίου για δάνειο 30 εκατ. που χορήγησε η ΑΤΕ στη ΛΑΡΚΟ συνιστούσε πλεονέκτημα. Τα παραγωγικά στοιχεία της ΛΑΡΚΟ, παρά το βεβαρημένο ιστορικό της, το λιμάνι που διαθέτει στη Λάρυμνα. αλλά και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού δείχνουν ότι η ΛΑΡΚΟ έχει προοπτικές, σύμφωνα με τον κ. Τζίντζο. Ειδικότερα το κοβάλτιο, το οποίο περιέχεται στα λατεριτικά κοιτάσματα της ΛΑΡΚΟ, αναμένεται να έχει μια μεγάλη αύξηση ζήτησης στις επόμενες δύο δεκαετίες. Το νικέλιο βέβαια για τις παραπάνω χρήσεις δεν είναι υπό τη μορφή σιδηρονικέλιου, αυτό που παράγει η ΛΑΡΚΟ ως τελικό προϊόν, αλλά υπό τη μορφή θειικού άλατος του νικελίου. Και για το σιδηρονικέλιο όμως οι προοπτικές είναι σταθερές έως αυξητικές σε ό,τι αφορά τη ζήτηση. Η ΛΑΡΚΟ παράγει ως τελικό προϊόν της πυρομεταλλουργικής διαδικασίας κοκκοποιημένο σιδηρονικέλιο (18-25% Νi – 82-75% Fe) το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Είναι ο μοναδικός παραγωγός σιδηρονικέλιου στην Ε.Ε.-27.

Προγράμματα βελτίωσης υποδομών στις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη (ΗΠΑ, Κίνα, Ε.Ε. κ.ά.) όπως π.χ. σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι, ή ακόμα και ανάγκες κατά την πράσινη μετάβαση στην ενέργεια δείχνουν το μέλλον για τη ζήτηση σε ανοξείδωτους χάλυβες και κατά συνέπεια στο σιδηρονικέλιο.

Η ΛΑΡΚΟ είναι ο μοναδικός παραγωγός σιδηρονικέλιου στην Ε.Ε.-27.

Η ΛΑΡΚΟ κατέχει τα μοναδικά αποθέματα νικελίου-κοβαλτίου στην Ε.Ε.-27. Έχει αποθέματα κατάλληλα για το πυρομεταλλουργικό εργοστάσιο της (περιεκτικότητα τροφοδοσίας 0.9% Νi) για τα επόμενα 20 χρόνια. Προφανώς θα είναι σε θέση να προμηθευθεί και από άλλες πηγές του εξωτερικού. Για την παραγωγή θειικού άλατος του νικελίου για την ηλεκτροκίνηση και παραγωγή μπαταριών για τις ΑΠΕ, τα φτωχά κοιτάσματα στην Εύβοια και τον Άγ. Ιωάννη (περιεκτικότητα 0,4-0,8% Νi, 0,01% Co) είναι κατάλληλα για υδρομεταλλουργικές παραγωγικές διαδικασίες και είναι της τάξεως των 130 εκατ. τόνων. Ειδικά στο νικέλιο η τιμή του μετάλλου έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα και η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει εκεί. Στα αρνητικά περιλαμβάνονται ο απαξιωμένος κινητός εξοπλισμός ορυχείων και εργοστασίου, οι μεγάλες περιβαλλοντικές επενδύσεις που απαιτούνται, η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, αλλά και οι επιφανειακές εκμεταλλεύσεις κοιτάσματος.

Επενδυτικό ενδιαφέρον

Η εταιρεία αναμένει την εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος στον σχετικό διαγωνισμό βάσει του οποίου είναι να δοθούν ταυτόχρονα ανεξάρτητες προσφορές και για τα δύο ανtiκείμενα, δηλαδή υπεκμίσθωση μεταλλουργικού εργοστασίου και αγορά ορυχείων και μηχανολογικού εξοπλισμού και σύμφωνα με το «shoot out clause» να μπορεί ο πλειοδότης του ενός διαγωνισμού προσφέροντας το ποσό του πλειοδότη του άλλου διαγωνισμού να γίνει κάτοχος του συνόλου των δραστηριοτήτων και πάγιων στοιχείων της εταιρείας. Ωστόσο, οι βασικές εκκρεμότητες που θα κρίνουν την έκβαση της εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι το κείμενο της σύμβασης υπεκμίσθωσης του πυρομεταλλουργικού εργοστασίου στη Λάρυμνα από την πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ αλλά και η επίλυση του εργασιακού.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 16/5/2022]