Επιδότηση 35,8 εκατ. για ανάπτυξη δικτύου ηλεκτρικών ποδηλάτων – Σε ποιες περιοχές θα δημιουργηθούν

Δίκτυο ηλεκτρικών ποδηλάτων με θέσεις φόρτισης και διαδικτυακές εφαρμογές πληροφόρησης των πολιτών πρόκειται να αναπτυχθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και 118 δήμους της χώρας, με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 35,87 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-20» του ΕΣΠΑ.

Μέσω του προγράμματος οι 118 δήμοι θα επιδοτηθούν για

  • -Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • -Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
  • -Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
  • -Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας.
  • -Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
  • -Έργα σύνδεσης με δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας, εφόσον απαιτείται.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμων, το οποίο σε συνέργεια και με άλλες παρεμβάσεις θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Μεταξύ των 118 δήμων που θα χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνονται από την Χαλκιδική και ο δήμος Πολυγύρου με 316.668,24 ευρώ και ο δήμος Νέας Προποντίδας με 255.987,60 ευρώ.

[ΠΗΓΗ: https://energymag.gr/, του Γιώργου Νέλλα, 19/5/2022]