Πολλαπλό σοκ για τη βιομηχανία από το κόστος ενέργειας

Σημαντικό πλήγμα έχει δεχθεί η εγχώρια βιομηχανία εξαιτίας των υψηλών τιμών της ενέργειας, όπως προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Συγκεκριμένα ο κλάδος της μεταποίησης έχει κληθεί να πληρώσει υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την συνακόλουθη αύξηση του κόστους παραγωγής.

Μάλιστα ο ΣΒΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών αγορών του εξωτερικού με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και φυσικά στη διακράτηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΒΕ που διεξήχθη μεταξύ μεταξύ 142 επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της μεταποίησης με θέμα την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της, το 88% των επιχειρήσεων έχει δεχθεί αύξηση στα τιμολόγια ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 40%. Μόλις 1% των επιχειρήσεων έχει δει αυξήσεις από 10 έως 20% ενώ το 11% δηλώνει ότι το κόστος ενέργειας έχει αυξηθεί από 20 έως 40%.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των βιομηχανιών, οι πρόσφατες αυξήσεις έχουν αυξήσει σε ποσοστό από 20 έως 40% το κόστος παραγωγής (22%), τις τιμές των πρώτων υλών (31%) τις τιμές των ενδιάμεσων προϊόντων (25%) και τις δαπάνες μεταφοράς των προϊόντων (19%).

Το 57% των βιομηχανιών δηλώνει ότι προέβη σε μετακύλιση των αυξήσεων στους πελάτες, σε αντίθεση με το 33% που δεν μετακύλησε τις αυξήσεις.

Παράλληλα το 50% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με σήμερα το επόμενο εξάμηνο, το 31% εκτιμά ότι θα αυξηθούν ενώ μόλις το 11% προβλέπει μείωση των τιμολογίων ενέργειας.

Σε περίπτωση αύξηση των τιμών ενέργειας το επόμενο εξάμηνο, οι επιπτώσεις θα είναι αξιοσημείωτες. Συγκεκριμένα θα μειωθούν σε ποσοστό έως 5% οι πωλήσεις (47%) και οι εξαγωγές (44%). Παράλληλα το 28% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι θα πιεστεί σημαντικά η κερδοφορία σε ποσοστό 20 έως 40%.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοίωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, που οδηγούν σε μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία και σε διατήρηση των θέσεων εργασίας, ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΒΕ Α. Σαββάκης. Πιο συγκεκριμένα ο ΣΒΕ προτείνει δέσμη επτά παρεμβάσεων στην ενεργειακή πολιτική και την αναβάθμιση των υποδομών:

 • Επανεξέταση του ενεργειακού μείγματος της χώρας, ώστε να επιτυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές
 • Επίσπευση του θεσμικού πλαισίου διαμόρφωσης και εφαρμογής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Αναβάθμιση των υποδομών του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και διανομής νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να παραχθεί από τη βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτοβολταϊκών στοιχείων.
 • Θεσμοθέτηση προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους εγκαταστάσεων, με έμφαση στις εγκαταστάσεις παραγωγής.
 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και άμεση λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων, για την ευχέρεια εγκατάστασης virtual net metering και για την υπογραφή διμερών συμβολαίων.
 • Πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για επιχειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικασία net metering.
 • Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης του πράσινου μετασχηματισμού των εγχώριων μεταποιητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Τέλος ο Σύνδεσμος προτείνει 4 μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα μέτρα:

 • Άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) δόσεις.
 • Καθιέρωση της υποχρεωτικότητας σταθερών τιμολογίων για τους μικρούς καταναλωτές.
 • Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλαδή εκτός Χρηματιστηρίου.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 11/2/2022]