Ψηφίζεται νέα ρύθμιση για οφειλές προς τους δήμους και ” δεύτερη ευκαιρία” για όσους έχασαν τις προηγούμενες

Αποδεκτό έγινε από την κυβέρνηση , το αίτημα της Κεντρικής ΄Ένωσης Δήμων Ελλάδας , για νέα ρύθμιση των οφειλών ιδιωτών επιχειρήσεων και φορέων προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα ( ΔΕΥΑ κ.α) καθώς και για μια ” δεύτερη ευκαιρία” σ΄όσους είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες αλλά τις ” έχασαν” στη συνέχεια λόγω μη καταβολής των δόσεων.

Η νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και έχει τίτλο “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού covid-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις”,

Στο άρθρο 165 με τίτλο ” έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού” αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής :

” Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/20 μέχρι 30/11/21 όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων από 15/2/20 μέχρι 30/11/21, ύστερα από αίτηση του οφειλέτης προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου , μπορούν να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους”.

[ΠΗΓΗ: https://ergoxalkidikis.gr/, 22/12/2021]