Από το Λαύριο έβγαζαν ασήμι ήδη πριν από 3.600 χρόνια!

Η ιστορία του ασημιού στο Λαύριο πάει χίλια χρόνια πίσω. 

Η ΠΕΡΙΟΧΗ του Λαυρίου κατοικήθηκε πριν από 40.000 χρόνια. Η εξορυκτική δραστηριότητα στον Θορικό ξεκίνησε πριν 5.000 χρόνια. Ωστόσο τα αργυρά μεταλλεύματα στο Λαύριο Αττικής θεωρήθηκαν η πρώτη εκμετάλλευση για νομίσματα γύρω στην γέννηση της Κλασσικής Ελλάδος (6ος πΧ αιώνας). Αλλά στα τέλη του 20ού αιώνος αυτή η χρονολογία αναθεωρήθηκε ριζικά ενωρίτερα και πήγε πίσω στην Εποχή του Χαλκού, υποστηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό από αναλύσεις ισοτόπων μολύβδου (LΙΑ).

Στο βιβλίο αυτό αναγνωρίζεται ότι η μεταλλουργία μολύβδου και αργύρου στο Λαύριο εμφανίσθηκε ήδη από το 1 600 π.Χ. Οι αρχαίοι μεταλλουργοί γνώριζαν ότι τα ορυκτά ασημιού όπως το horn silver ήταν διασκορπισμένα σε πέτρες-ξενιστές και ότι μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε λυωμένο μόλυβδο. Οι υπογραφές του LΙΑ των αργυρών αντικειμένων της Εποχής του Χαλκού μαρτυρούν την χρήση εξωγενούς μολύβδου για την εξαγωγή αργύρου, εφαρμόζοντας ίσως διαδικασίες παρόμοιες με αυτές συνήθιζαν στην Εποχή του Χαλκού στην Σίφνο.

ΠΗΓΗ: Wood, J.R., Hsu, Y-T and Bell, C. “Sending Laurion Back to the Future. Bronze Age Silver and the Source of Confusion”, Internet Archaeology, 56. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

 

[ΠΗΓΗ: KONTRA NEWS, του Γιώργου Λεκάκη, 29/7/2021]