Προς μονιμοποίηση οι μειώσεις φόρων με τις ευλογίες Πισσαρίδη

Αποφασισμένη να μονιμοποιήσει τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχει θεσπίσει για το 2021 είναι η κυβέρνηση. Η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας σε συνδυασμό με την ανάγκη για παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα στο φορολογικό σύστημα έχουν οδηγήσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στην απόφαση να συμπεριλάβει τις μειώσεις που έχουν θεσπιστεί για το 2021 στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που πρόκειται να καταθέσει στην Κομισιόν τον ερχόμενο Απρίλιο.

Οι παρεμβάσεις που έχουν θεσπιστεί περιλαμβάνουν:

  • Την αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης για την μισθωτή απασχόληση από την 1η/1/2021 και για ένα έτος. Η εισφορά αλληλεγγύης αναστέλλεται για το φετινό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισόδημα από κεφάλαιο (ενοίκια, μερίσματα, δικαιώματα κ.λπ.). Η εισφορά αλληλεγγύης αναστέλλεται μόνο για το εισόδημα του ιδιωτικού τομέα και όχι για το εισόδημα που προκύπτει από τη γενική κυβέρνηση, όπως είναι η παροχή μισθωτών υπηρεσιών στο Δημόσιο και οι συντάξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι από το εισόδημα του 2022 η εισφορά αλληλεγγύης σχεδιάζεται να καταργηθεί για όλες τις πηγές εισοδήματος.
  • Την παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ έως τις 30 Απριλίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι στα ροφήματα ο ΦΠΑ εστίασης έχει μειωθεί εκτάκτως από το 24% στο 13%, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον ΦΠΑ μεταφορών φυσικών προσώπων και των αποσκευών τους. Ο μειωμένος αυτός ΦΠΑ σχεδιάζεται να μονιμοποιηθεί.

Στο τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών είναι και η εφαρμογή για ακόμη ένα έτος της μειωμένης προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Το πλέγμα μείωσης της φορολογίας αποτελεί ουσιαστική έναρξη εφαρμογής του μείγματος φορολογικής πολιτικής που προτείνεται στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη που έχει παραδοθεί στην κυβέρνηση. Το βασικό συστατικό του μείγματος είναι η μείωση της φορολόγησης στη μισθωτή εργασία μέσω περιορισμού της φορολογίας αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών.

Αντίθετα, προτείνεται η διατήρηση της έμμεσης φορολογίας στο ύψος της, προκειμένου σε συνδυασμό με τη μεγέθυνση των εισοδημάτων να στηριχθούν τα δημόσια ταμεία και να χρηματοδοτηθούν οι μειώσεις φόρου.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Σπύρου Δημητρέλη, 3/12/2020]