Μοχλός ανάπτυξης ο μεταλλευτικός κλάδος και οι επενδύσεις του

Ο μεταλλευτικός κλάδος όχι μόνο διαθέτει την δυναμική δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στην εθνική οικονομία αλλά και ανάδειξης σε κύριο πυλώνα ανάπτυξης της χώρας εν καιρώ πανδημίας, 

Ο μεταλλευτικός κλάδος αποτέλεσε κατά την διάρκεια της πανδημίας, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς, μία σταθερή δύναμη που με υπευθυνότητα και καινοτομία, στάθηκε όρθια, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας και παράγοντας αξία για τις κατά τόπους εθνικές και τοπικές οικονομίες.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, είναι αξιοσημείωτο ότι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο του 2020 ο δείκτης του κλάδου των λοιπών ορυχείων και λατομείων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση +21,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020. Η επίδοση αυτή συνέβαλε καθοριστικά ώστε η συνολική βιομηχανική παραγωγή στη χώρα να ανακάμψει κατά 3,9% την συγκεκριμένη περίοδο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ΙΟΒΕ για την συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία η συμμετοχή του μεταλλευτικού κλάδου στο ΑΕΠ αγγίζει τα επίπεδα του 3%.

Εξίσου σημαντικό φαίνεται, πως είναι και το γεγονός, ότι το 5,5% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργεί η εγχώρια βιομηχανία ανήκει στον μεταλλευτικό κλάδο. Παράλληλα, δημιουργούνται 80.000-100.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε μία χρονική συγκυρία, που η ανάγκη για την δημιουργία ακόμα περισσότερων βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι πρωτεύουσα.

Η συγκυρία αλλά και οι δυνατότητες της χώρας επιτάσσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των μεταλλευτικών επενδύσεων, καθώς, σήμερα, με την πανδημία να προελαύνει παγκοσμίως για 2η φορά ο πλανήτης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι αλλά και η χώρα μας ,όπου οι μεγάλες επενδύσεις – και δη οι απευθείας ξένες επενδύσεις που εισάγουν καινούρια κεφάλαια στην χώρα – αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Επιπρόσθετα, οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και το κράτος γενικότερα, απολαμβάνουν σημαντικά οφέλη από τις μεταλλευτικές επενδύσεις, κυρίως λόγω της μακροπρόθεσμης δραστηριότητας τους, όπως: η αύξηση των καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, τα τέλη προς την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος, η τόνωση των τοπικών αγορών μέσω των προμηθειών υλικών, μέσων και υπηρεσιών, καθώς και οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που σε πολλές περιπτώσεις είναι πραγματικά πολύτιμες, κυρίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες σοβαρές βιομηχανικές δραστηριότητες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Βόρεια Ελλάδα, μια περιοχή με υψηλά αποθέματα σε πολύτιμα αλλά και κρίσιμα μέταλλα για τη βιομηχανία, όπως χρυσό, άργυρο, χαλκό, μόλυβδο και ψευδάργυρο που μπορεί να αποτελέσει σταθερό θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, την τόνωση της παραγωγής και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

 

[ΠΗΓΗ: με στοιχεία από https://www.liberal.gr/, 16/11/2020]