Ευκαιρία 10 τρισ. για τη μεταλλευτική βιομηχανία από την πράσινη ανάπτυξη

Οι απώλειες θέσεων εργασίας και η οικονομική αβεβαιότητα μετά το ξέσπασμα του COVID-19 οδήγησαν τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν τρόπους για την τόνωση της ανάπτυξης.

Επιχειρηματικές ευκαιρίες ύψους 10,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και 395 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα μπορούσε να επιφέρει η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη μέχρι το 2030, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Οι άνευ προηγουμένου απώλειες θέσεων εργασίας και η οικονομική αβεβαιότητα μετά το ξέσπασμα του COVID-19 οδήγησαν τις κυβερνήσεις να αναζητήσουν τρόπους για την τόνωση της ανάπτυξης με ασφαλή τρόπο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του WEF, η απάντηση μπορεί να βρεθεί στο μότο «πρώτα η φύση». «Η παγκόσμια οικονομία συνδέεται άρρηκτα με την υγεία του πλανήτη μας», αναφέρει η έκθεση. «Το πώς παράγουμε, κατασκευάζουμε, καταναλώνουμε και τελικά διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας, όλα αυτά επιβαρύνουν την ικανότητα της φύσης να αντεπεξέλθει», προσθέτει.

Όσον αφορά στην εξόρυξη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι συγγραφείς εκτιμούν ότι η βιώσιμη επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει εκτιμώμενη ετήσια αξία 3,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και να δημιουργήσει 87 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030.

«Αντιπροσωπεύοντας περίπου το 23% του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και το 16% της απασχόλησης, η εξόρυξη, η παραγωγή, η κατασκευή και η παραγωγή ενέργειας και υλικών συμβάλλει σημαντικά στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και αποτελεί σημαντική απειλή για τη βιοποικιλότητα», αναφέρει η έκθεση.

Το WEF προσθέτει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του τομέα – ατμοσφαιρική ρύπανση και εκπομπές άνθρακα – αντιπροσωπεύουν 9 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ή περίπου το 10,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Αντιστρέφοντας το δαπανηρό αντίκτυπο, η έκθεση προτάσσει τη βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης για τη μείωση του των πόρων που πρέπει να εξαχθούν. Επίσης, αναφέρεται στη βελτίωση του τρόπου εξόρυξης αυτών των πόρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους στα οικοσυστήματα, ενώ μετατοπίζει το ενδιαφέρον στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

[ΠΗΓΗ: https://www.insider.gr/, 20/7/2020]