Στην “εντατική” 100.000 ΜμΕ επιχειρήσεις και 200.000 θέσεις εργασίας

Περίπου 100.000 επιχειρήσεις, δηλαδή 1 στις 7 μικρές και πολύ μικρές εταιρείες, ενδέχεται να κλείσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Το δυσοίωνο αυτό σενάριο, το οποίο αν επαληθευτεί θα οδηγήσει στην απώλεια 250.000 θέσεων απασχόλησης (αυτοαπασχολούμενοι, εργοδότες και εργαζόμενοι), αποτυπώνει έκτακτη έρευνα του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ακόμη όμως και αυτές που θα παραμείνουν ενεργές το μέλλον προδιαγράφεται πολύ δύσκολο. Η έλλειψη ρευστότητας, ο φόβος για χαμηλούς τζίρους και τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς Δημόσιο, ΔΕΚΟ και Τράπεζες, αποτελούν τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν την επόμενη ημέρα.

Η συντριπτική πλειοψηφία (74%) των ερωτηθέντων που οι επιχειρήσεις τους συνεχίζουν να λειτουργούν δήλωσε πως ο τζίρος έχει υποχωρήσει κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Το 13% ανέφερε πως δεν μεταβλήθηκε, ενώ μόλις το 9% εμφάνισε αύξηση πωλήσεων. Το εύρημα αυτό καταδεικνύει ότι ακόμα και για τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά είναι αρκετά δύσκολη.

Τις μεγαλύτερες συνέπειες αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό όπου το 86% καταγράφουν μείωση του τζίρου, καθώς και εκείνες με έως 2 άτομα προσωπικό όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 78%. Καλύτερη είναι η εικόνα που καταγράφεται στις μεγαλύτερες με βάση το προσωπικό επιχειρήσεις (πάνω από 5 άτομα) όπου το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μειώθηκε ο τζίρος του.

Χωρίς ρευστό 3 στις 4 ΜμΕ την επόμενη ημέρα

Το σημαντικότερο πρόβλημα που θεωρούν ότι θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων είναι η έλλειψη ρευστότητας σε ποσοστό 74%. Ακολουθούν οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο (εφορία- ασφαλιστικά ταμεία) σε ποσοστό 9% και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές σε ποσοστό 6%. Από την άλλη μεριά μόλις το 6% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις που δήλωσαν πως ενδέχεται να διακόψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, το 75% αυτών αφορά εταιρείες που έχουν αναστείλει πλήρως ή μερικώς την λειτουργία τους. Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν πως θα μειώσουν το προσωπικό τους. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει μερικώς ή πλήρως τη λειτουργία τους αποτελούν το 79% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι θα μειώσουν το προσωπικό μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Με χρέη 1 στις 4 ΜμΕ

Το 23% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πριν την έναρξη των περιοριστικών μέτρων είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ασφαλιστικά ταμεία και εφορία), ενώ το 35% έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες. Μάλιστα και σε σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις στην έρευνα του Φεβρουαρίου έχει καταγραφεί ότι από τις επιχειρήσεις που έχουν δανειακές υποχρεώσεις το 43% αυτών είναι ληξιπρόθεσμες. Αυτό δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο βιωσιμότητας σε όσες επιχειρήσεις αποκλείονται από τις διευκολύνσεις σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια, αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/. της Αλεξάνδρας Γκίτση, 16/4/2020]