Η γεωλογία λέει την αλήθεια και για τις Σκουριές

Το κοίτασμα των Σκουριών εντάσσεται στο ΒΔ διεύθυνσης μεταλλογενετικό τόξο πορφυρικού χαλκού της Σερβομακεδονικής ζώνης, που διαμέσου της Σερβίας, εκτείνεται μέχρι και την Ρουμανία. Το σύστημα πορφυρικής μαγματικής δραστηριότητας στις Σκουριές αποτελείται από μια σειρά ρυοδακιτικών, διοριτικών, ανδεσιτικών φλεβών και υποηφαιστειακών σωμάτων, που διεισδύουν σε αμφιβολιτικά πετρώματα, αλλά και σε υπερβασικά πετρώματα, που επίσης δομούν την γεωλογία της περιοχής. Το κοίτασμα των Σκουριών χαρακτηρίζεται απο σωληνοειδή μεταλλοφόρα σώμα- τα με επιφανειακές διαστάσεις 180 μέτρων Β-Ν, 200 μέτρα Α-Δ και κατακόρυφη ανάπτυξη μήκους περίπου 700 μέτρων. Τα συνολικά δυναμικά αποθέματα υπολογίζονται σε 289,3 εκατ. τόνους με 0,58 γρ/τον χρυσό και 0,43% κατά βάρος χαλκό, που σε σχέση με το συνολικό μεταλλικό περιεχόμενο αντιστοιχούν σε ισοδύναμες πο- σότητες 5,2 εκατ. ουγγιές χρυσού και 1,2 εκατ. τόνους χαλκού. Τα σημερινά βέβαια αποθέματα από την άλλη πλευρά, υπολογίζονται σε 152,7 εκατ. τόνους με 0,77 γρ/τον χρυσό και 0,51% κατά βάρος χαλκό. Το αντί- στοιχο μεταλλικό περιεχόμενο είναι 3,8 εκατ. ουγγιές χρυσού και 776.000 τόνοι χαλκού. 

Το μετάλλευμα στις Σκουριές είναι μοναδικό μεταξύ των «Πορφυρικού29 Τύπου» κοιτασμάτων στην Βαλκανική, αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη. Το μεταλλοφόρο σύστημα των Σκουριών είναι πλουσιότερο σε χαλκό και χρυσό από όλα τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κοιτάσματα όπως είναι τα Assarel και Elatzite στη Βουλγαρία, Bucim στην ΠΓΔΜ, Bor στη Σερβία και Aitik στη Σουηδία. Για το μεταλλευτικό κέντρο της Β.Α. Χαλκιδικής αυτό δεν είναι παρά το «κερασάκι στη τούρτα», αφού η παρουσία του προσθέτει πολυμεταλλική και αποθεματική αξία στα κοιτάσματα και στα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών, διευρύνει την οικονομική και λειτουργική τους βιωσιμότητα και απογειώνει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής.

Η δυνατότητα ανάμιξης εμπλουτισμένου χρυσοφόρου χαλκούχου μεταλλεύματος των Σκουριών και χρυσοφόρου συμπυκνώματος αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας αποτέλεσε αντικείμενο δοκιμών πιλοτικής κλίμακας, που εντάσσεται και αφορά στην τεχνολογική προοπτική και λειτουργική δυνατότητα πραγματοποίησης μεταλλουργίας χρυσού στη βάση της πολυσυζητημένης μεθόδου ακαριαίας τήξης (flash smelting). Ένα μετάλλευμα, που από τη μια –πέρα από το χαλκό– δίνει και χρυσό, και από την άλλη, εφόσον αποδειχθεί τεχνολογικά εφικτό, «βοηθάει» να ανακτηθεί και ο χρυσός από το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας. Γίνεται ξεκάθαρο, βασει αυτών των δεδομένων, ότι οι Σκουριές αποτελούν εκ των πραγμάτων απαραίτητη προϋπόθεση, τόσο για τη διασφάλιση καθετοποιημένης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής όσο και για την πραγματοποίηση της επιθυμητής για τη χώρα μεταλλουργίας χρυσού.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί πεδίο εφαρμογής για την ένταξη και την παραγωγική λειτουργία μιας καινοτόμου τεχνολογικής παρέμβασης με υψηλή γνωσιακή αξία και μεγάλο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για την ελληνική γεωεπιστημονική κοινότητα και όχι μόνον. Στον τομέα της κοιτασματολογικής έρευνας, η περίπτωση των Σκουριών μπορεί να ανοίξει το «μεταλλευτικό» δρόμο για τα ανάλογα μεταλλοφόρα συστήματα Γερακαριού, Βάθης και Ποντοκερασιάς στο Κιλκίς.

Η συνολική μικτή αξία του μεταλλεύματος, στη βάση του περιεχόμενου χαλκού και χρυσού, ανέρχεται σε περίπου 9,5 δις ευρώ. Η εξόρυξη του προβλέπεται να είναι επιφανειακή (για περίπου 10 χρόνια) και υπόγεια, και η διάρκεια παραγωγικής ζωής του, σύμφωνα με τα σημερινά βέβαια αποθέματα υπολογίζεται κοντά στα 25 χρόνια.  Λόγω του πολύ περιορισμένου ποσοστού θειούχων ορυκτών, κάτι που είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κοιτασματολογικού τύπου, τα απόβλητα από την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό συμπεριφέρονται σαν αδρανή υλικά. Η οπτική «ρύπανση» που προκαλείται θα αποκατασταθεί αμέσως μετά το πέρας της επιφανειακής εξόρυξης όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές σε όλο τον κόσμο.

Να σημειωθεί επίσης ότι ο εργοταξιακός χώρος (μεταλλείο, εργοστάσιο εμπλουτισμού, θέσεις απόθεσης αποβλήτων) καταλαμβάνει πού μικρή επιφάνεια σε σχέση με την συνολική έκταση του δάσους των Σκουριών.

Είναι προφανές ότι μόνο από την Γεωλογία μπορείτε να μάθετε την αλήθεια. 

[ΠΗΓΗ: greenminerals.blogspot.com, του Ν. Αρβανιτίδη, από το βιβλίο “Χαλκιδική: Φτιαγμένη από Γη και Θάλασσα”, 22/7/2019]