Πανελλαδική κινητοποίηση των μεταλλωρύχων την Πέμπτη

Αρ. πρωτ: 809

Αθήνα, 10 Ιούνη 2019

Την Πέμπτη 13.6.2019 οι εργαζόμενοι στην εξορυκτική βιομηχανία της Χώρας μετά από πρόταση των πρωτοβάθμιων Σωματείων και απόφαση της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας(ΟΜΕ), κινητοποιούνται με 3ωρη Πανελλαδική στάση εργασίας στο τέλος κάθε βάρδιας διεκδικώντας την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου.
Η ΟΜΕ, εδώ και ένα τρίμηνο και στα πλαίσια του Ν. 1876/90 έχει καταθέσει εξώδικα προς τον Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων προκειμένου να ξεκινήσει η διαβούλευση για την υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε . Η εργοδοτική πλευρά επιδεικνύοντας πλήρη αδιαλλαξία και θέτοντας συνεχώς εκβιαστικά διλλήματα, όρους και προαπαιτούμενα σε σχέση με τον χαρακτηρισμό της ισχύουσας ΣΣΕ ως κλαδική και απαιτώντας την εξαίρεση ειδικοτήτων του κλάδου από την ΣΣΕ, αρνείται να διαπραγματευτεί επί της ουσίας μη έχοντας απαντήσει σε κανένα απολύτως από τα αιτήματα που της έχουν τεθεί

Η κωλυσιεργία του ΣΜΕ στοχεύει στην λήξη της μετενέργειας της ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ, η οποία έχει κηρυχτεί από το Υπουργείο εργασίας υποχρεωτικά εφαρμόσιμη για όλο το κλάδο και παράλληλα με τη προσφυγή του ΣΜΕ στο ΣτΕ επιχειρείται η ανατροπή της Υπουργικής Απόφασης.

Τέλος έχει διαπιστωθεί ότι σε ορισμένους χώρους δεν εφαρμόστηκε πλήρως η ισχύουσα ΣΣΕ, ενώ σε άλλους πέρα από τις αντεργατικές πρακτικές των εργοδοτών υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα με την συστηματική παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, έχοντας ως αποτέλεσμα πολλές φορές εργατικά ατυχήματα ακόμη και θανατηφόρα.

Δυστυχώς και παρ΄ ότι ο εξορυκτικός κλάδος στο σύνολο του έχει ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην διάρκεια της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, διατήρησε το παραγωγικό του δυναμικό σε υψηλά επίπεδα , με διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια (πάνω από 1 δις ευρώ οι εξαγωγές) , με ετήσιες επενδύσεις των τελευταίων ετών της τάξεως των 300 εκ ευρώ, βρίσκεται σε κερδοφόρα πορεία και με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από εκείνους της Εθνικής Οικονομίας, απαξιώνει το πλέον καθοριστικό παράγοντα της παραγωγικής διαδικασίας που είναι ο εργαζόμενος, ο οποίος μάλιστα απασχολείται σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες συνθήκες και έχοντας υποστεί τεράστια απώλεια του βιοτικού επιπέδου και των εργασιακών δικαιωμάτων από τις αντιλαϊκές και αντεργατικές μνημονιακές πολιτικές που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά των εργοδοτών προς τους μεταλλωρύχους, αλλά και προς τις τοπικές κοινωνίες που εισπράττουν την περιβαλλοντολογική επιβάρυνση, η ΟΜΕ με απόλυτη ευθύνη προς του συναδέλφους μεταλλωρύχους αλλά και προς την κοινωνία, έχοντας σαν αρχή ότι η αξιοποίηση του Ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνεται προς όφελος του λαού θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία και πρέπει να λάβει την απάντηση που δεν είναι άλλη από την αγωνιστική αντίδραση και ο ξεσηκωμός των εργαζομένων.

Για αυτό οι εργαζόμενοι του κλάδου απαντώντας σε όλα τα προηγούμενα και κυρίως στον εμπαιγμό και την εργοδοτική αδιαλλαξία στο θέμα της υπογραφής νέας ικανοποιητικής ΣΣΕ, θα συμμετάσχουν μαζικά στη αγωνιστική κινητοποίηση της Πέμπτης 13.6.2019.

Για αυτό οι εργαζόμενοι του κλάδου θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι να διασφαλίσουν:

  • Την Αξιοπρεπή διαβίωση μέσα από την υπογραφή νέας ικανοποιητικής ΣΣΕ του κλάδου μας.
  • Την αποτροπή κάθε αντεργατικής εργοδοτικής ενέργειας.
  • Την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.
  • Την προστασία του Περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της υλοποίησης των αποφάσεων της ΟΜΕ, θα συνεχιστούν οι προγραμματισμένες περιοδείες σε χώρους δουλειάς από την διοίκηση της ΟΜΕ καθώς και την ημέρα της κινητοποίησης, Πέμπτη 13.6.2019 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία του ΕΚΑ (Μάρνης και Γ! Σεπτεμβρίου), θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει η ΟΜΕ για τα αιτήματα του κλάδου και την μεταλλευτική πολιτική και στις 13.00 θα πραγματοποιηθεί αγωνιστική παράσταση στο Υπουργείο εργασίας προκειμένου να διασφαλισθεί ο κλαδικός χαρακτήρας της προτεινόμενης ΣΣΕ και να συμβάλλει στην εφαρμογή της ισχύουσας ΣΣΕ σε όσους χώρους δουλειάς δεν έχει εφαρμοσθεί.

Τέλος, επειδή η υπογραφή ΣΣΕ είναι και αίτημα όλου του συνδικαλιστικού κινήματος ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ, όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς .

Με Αγωνιστικούς χαιρετισμούς