Οδηγός οικονομικής ανάπτυξης οι ορυκτοί πόροι

Συμπληρωματικοί οι ρόλοι ΣΜΕ και ΕΑΓΜΕ για την επίτευξη κρίσιμων στόχων

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη κρίσιμων παραγόντων που αφορούν τους ορυκτούς πόρους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΜΕ Αθ. Κεφάλας στο πλαίσιο σχετικής με τον κλάδο ημερίδας.

Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, η δραστηριότητα γύρω από τους ορυκτούς πόρους αποτελεί οδηγό οικονομικής ανάπτυξης μέσα από το εμπόριο, την καινοτομία, αλλά και την απασχόληση (σε αστικά κέντρα αλλά κυρίως στην περιφέρεια). Επίσης αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τον κ. Κεφάλα, οι ορυκτοί πόροι είναι η αρχή της αλυσίδας αξίας της ελληνικής μεταποίησης και παραδοσιακός οδηγός καινοτομίας.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία και στην τέταρτη θέση βάσει της συμμετοχής της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση, ενώ για την ελληνική βιομηχανία η εξορυκτική δραστηριότητα είναι στην όγδοη θέση στην κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση. Προσφέρει 115.00 θέσεις εργασίας, στη συντριπτική τους πλειονότητα πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης, και χωρίς να έχουν θιγεί ουσιαστικά από τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης οι μισθοί των εργαζομένων, στηρίζοντας κατά κύριο λόγο την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κλάδος στη διετία 2018 2019 δρομολόγησε αυξημένες επενδύσεις σε όλες τις κατηγορίες ορυκτών ύψους περίπου 127,9 εκατ. ευρώ έναντι 89,2 εκατ. ευρώ περίπου την περίοδο 2016 2017.

Όσον αφορά την κατηγορία επενδυτικών δαπανών, οι σχεδιασμένες επενδύσεις των εταιρειών που ανήκουν στην εξορυκτική βιομηχανία αφορούν κυρίως την αγορά εξοπλισμού, ενώ σημαντικό τμήμα των επενδύσεων των επιχειρήσεων απορροφά η αγορά νέων εκτάσεων.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 12/6/2019]