Ελληνικός Χρυσός: Επένδυση στην οικονομία, προστασία του περιβάλλοντος

Επένδυση στην οικονομία τοπική και εθνική και προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι «εχθροί» και η εταιρία Ελληνικό Χρυσός το αποδεικνύει με τις κινήσεις τις.

Στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη των μεταλλείων της Κασσάνδρας που θα καταστήσουν την Ελλάδα μια από τις σημαντικότερες παραγωγούς χαλκού και χρυσού διεθνώς εφαρμόζει με δική της πρωτοβουλία και υψηλό κόστος επένδυσης πρότυπες περιβαλλοντικές πρακτικές που υλοποιούνται σε ελάχιστα μεταλλεία ανά τον κόσμο.

Λαμπερό παράδειγμα αποτελεί π επιλογή της να επενδύσει σε ένα από τα πιο εξελιγμένα και πρωτοποριακά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην Ευρώπη. 400 σταθμοί ελέγχου συγκεντρώνουν δεδομένα για την ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους, το θόρυβο και τις μετρήσεις ακουστικού περιβάλλοντος, τις δονήσεις, τη σεισμικότητα και την οικολογία (χλωρίδα- πανίδα), με τη συνδρομή εργαστηρίου εντός των εγκαταστάσεων, το οποίο διαθέτει προηγμένο εξοπλισμό.

Τα δεδομένα συλλέγονται και αναρτώνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και παρέχει άμεση πρόσβαση σε περιβαλλοντικά δεδομένα για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την ευρύτερη περιοχή γύρω από τα σημεία όπου δραστηριοποιείται η Ελληνικός Χρυσός.

Με αυτό τον τρόπο προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να ενημερωθούν για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή όπου κατοικούν, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές να έχουν στην διάθεσή τους τα περιβαλλοντικά δεδομένα ολόκληρης της περιοχής.

Μάλιστα, τεχνικές εκθέσεις με στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική απόδοση της Ελληνικός Χρυσός.

Παράλληλα η εταιρεία συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα μεταξύ άλλων το Τμήμα Δασολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την περιβαλλοντική της επίδοση και να συνεχίσει να επενδύει στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Στην πράξη, μέσω της συνεργασίας της με την ακαδημαϊκή κοινότητα, η Ελληνικός Χρυσός προάγει την έρευνα, την καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες, προσφέροντας στους συνεργάτες της εξειδικευμένη γνώση στον τομέα της μεταλλευτικής και βοηθώντας φοιτητές και καθηγητές να αναπτύξουν πρακτικές εφαρμογές στην έρευνά τους.

[ΠΗΓΗ: ΜΕΤROSPORT, 13/5/2019]