Ο 17ος προφήτης…

Δεκάξι προφήτες ήξερα μέχρι προχθές. Τους Μεγάλους Προφήτες, που ήταν τέσσερις τον αριθμό, Ησαΐας  ( 765 μ. Χ. ) , Ιερεμίας ( 626 π.Χ. ), Ιεζεκιήλ ( 539 π.Χ ) και Δανιήλ ( 536 π.Χ. ) και τους 12 λεγόμενους «μικρούς προφήτες», με μικρότερο συγγραφικό έργο, που ήταν οι εξής: Ωσηέ (770-725 π.Χ), Ιωήλ (825 π.Χ), Αμώς (750 π.Χ), Αβδιού (685 π.Χ), Ιωνάς (783-745 π.Χ), Μιχαίας (740-700 π.Χ), Ναούμ (640 π.Χ), Αββακούμ (600 π.Χ), Σοφονίας (640-610 π.Χ), Αγγαίος (520 π.Χ), Ζαχαρίας (520 π.Χ), Μαλαχίας (400 π.Χ).

Σήμερα ξέρω και τον 17ο προφήτη, τον Τόλη Παπαγεωργίου, για τον οποίο, αποκλειστικά κατά τα δικά του λεγόμενα, «όλα βγήκαν αληθινά», όσα είπε σε ομιλία του του 2013, στο πλαίσιο των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών για την ανάδειξη του υποψήφιου Δημάρχου Αριστοτέλη, όπου ο ιδρυτής του «Παρατηρητηρίου» εξέθεσε τις απόψεις του για το παρόν και το μέλλον της ΒΑ Χαλκιδικής. Ε, το να «βγαίνουν όλα αληθινά» όσα λες το 2013, δεν είναι και απλό…Εύγε!