Ο Τύπος Χαλκιδικής και ο Ζουμπάς

Παρατηρώ με ενδιαφέρον τη «λεζάντα» που συστηματικά κάνει ο «Τύπος Χαλκιδικής» στον δημαρχεύοντα Ζουμπά. Θεμιτό, καμία αντίρρηση, τον συμπαθεί, ταυτίζονται ιδεολογικά και τον προωθεί… απλά κάπου είναι υπερβολικό… Αυτό έκανε ο δήμαρχος Αριστοτέλη Γιώργος Ζουμπάς, το άλλο ο δήμαρχος, είπε αυτό, παρευρέθηκε εκεί, πήγε αλλού

Για παράδειγμα, με την αναπαραγωγή των απαράδεκτων δηλώσεων Ζουμπά πως «Υπάρχουν εργαζόμενοι στην εταιρεία οι οποίοι δεν θέλουν να ελεγχθεί το σπίτι τους στη Στρατονίκη για τυχόν ρωγματώσεις, διότι φοβούνται ότι θα φανεί ευθύνη της εταιρείας και δεν θέλουν να κακοχαρακτηριστούν» (!!!), κινδυνεύετε να εκτεθείτε ανεπανόρθωτα…

Απλά μια παρατήρηση έκανα…