γνωρίζετε ελληνικά κε σκουρλέτη;;

24b8844db1e79ae9f6b29c366c426272

Να βοηθήσω λίγο τον κο Σκουρλέτη, ο οποίος τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ασφαλώς και δεν έχει χρόνο να διαβάζει πολυσέλιδες αποφάσεις του ΣτΕ για θέματα που αφορούσαν το πρώην υπουργείο του… Πρέπει να τρέχει από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα μέχρι κωμοπόλεις και χωριά μπας και μαζέψει κανένα ψηφαλάκι για το κόμμα του που φυλλορροεί σαν φυλλοβόλο δένδρο με τον ερχομό του χειμώνα… Για να βάλλω κι εγώ ένα χεράκι βοηθείας στο τιτάνιο έργο του, απομόνωσα το επίμαχο σημείο «περί δοκιμών ημιβιομηχανικής κλίμακας επιτόπου» από την απόφαση 3191/2015 του ΣτΕ, επειδή ο άνθρωπος δεν κατάλαβε καλά, και συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν τον αφορά… Αφορά μόνο αυτά που έκανε ο Λαφαζάνης, λέει… Μόλις διαβάσει το κάτωθι απόσπασμα, τον καλώ να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση «Τι δεν καταλαβαίνεις ρε Πάνο;»…

[…] Εν όψει τούτων, η αιτιολογία του ως άνω εγγράφου ότι δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ’ ενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ’ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη-αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την Διοίκηση (βλ. την με αρ. πρωτ. Δ8/Α/Φ.7.49.13/22343/3949/2.12.2010 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών Ορυκτών επί της Μ.Π.Ε. και την από 7.10.2011 επιστολή της με παρατηρήσεις επί της τεχνικής μελέτης Ολυμπιάδας). Εξ άλλου, απαραδέκτως επιχειρείται η συμπλήρωση της μη νόμιμης αυτής αιτιολογίας με το μετά τη συζήτηση κατατεθέν υπόμνημα του Δημοσίου, στο οποίο αναφέρεται ότι ούτε επιτόπου δοκιμές έγιναν ούτε επιτόπου δείγματα παρήχθησαν, καθ’ όσον το εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας μέχρι σήμερα παράγει συμπυκνώματα από παλιά τέλματα αφού δεν έχει αρχίσει η εξόρυξη του μεταλλείου, το δε εργοστάσιο εμπλουτισμού Σκουριών δεν έχει καν λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απορριπτέοι και ως αβάσιμοι, διότι μόνο το γεγονός ότι οι δοκιμές δεν διενεργήθηκαν επιτόπου, ανεξαρτήτως του εάν αυτό ήταν εφικτό, δεν αρκεί για να στηρίξει την απόρριψη των διενεργηθεισών σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών σε ημιβιομηχανική κλίμακα με μεταλλεύματα που είτε έχουν παραχθεί επιτόπου.[…]»

Να περιμένουμε απάντηση τώρα, ή να το πάμε για μετά τις εκλογές;;;