ε, όχι!! λυπηθείτε μας!

1c6c813bb9d5494160041c1c4ee2fb70_L

ΤΟ ΥΠΑΠΕΝ βγάζει και ανακοινώσεις για να πει τις απόψεις του στον εταιρικό σχεδιασμό ιδιωτικών εταιρειών!!! Και επιχειρεί και κρίσεις!!! Δεν είμαστε καλά… Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Θα συγκαλεστεί και «λαϊκή συνέλευση» για να δικάσει την εταιρεία ενώπιον του λαού;;; Τι θέλει το ΥΠΑΠΕΝ; Κλείνει τις Σκουριές και Ολυμπιάδα και τι περίμενε; Να συνεχίσει η εταιρεία «ως έχει» να δουλεύει τα υπόλοιπα; Για ποιο λόγο; Πόσες φορές πρέπει να δηλώσει πως η επένδυση είναι ενιαία και δεν τεμαχίζεται; Ακόμα δεν το καταλάβανε; Αν δεν γίνει η επένδυση οι Καναδοί δεν έχουν σκοπό να διατηρήσουν την παραδοσιακή μετάλλευση. Και τι θέλουν τώρα; Με κλειστά εργοτάξια να πληρώνει η εταιρεία τους εργαζόμενους; Που έχει ξαναγίνει αυτό στον κόσμο;

Όσο για την απειλή «Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καταστάσεις «ομηρίας» για να γίνουν ανεκτές παραβατικές συμπεριφορές», ορίστε πεδίο δόξης λαμπρό για το ΥΠΑΠΕΝ… Ας προσλάβει αυτό τους εργαζόμενους μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση…

Διαβάστε την απαράδεκτη – στα όρια του παρανοϊκού- ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του  για την επιλογή της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός»,-  όσο και της μητρικής «Eldorado Gold»,-  να απαντήσει στα  ζητήματα που σχετίζονται  με  συμβατικές υποχρεώσεις  της  προς το ελληνικό Δημόσιο, δηλώνοντας  την πρόθεση να θέσει σε διαθεσιμότητα τους εργαζόμενους που απασχολεί.

Η συγκεκριμένη,  εχθρική προς τους εργαζόμενους,  ενέργεια, θέτει σε δοκιμασία κάθε θετικό αυτοπροσδιορισμό της  «Ελληνικός Χρυσός» για τις προθέσεις της και προκαλεί πλήθος ερωτηματικών για τις πραγματικές διαθέσεις της αναφορικά με τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.   

Η υπόθεση είναι απλή. Η εταιρεία είχε προθεσμία τριών ετών για να δοκιμάσει  επιτόπου την προτεινόμενη- από την ίδια-  μεταλλουργική μέθοδο flash smelting. Αντί να υλοποιήσει  αυτή την ξεκάθαρη υποχρέωσή της, προτίμησε να παρουσιάσει ξανά  πορίσματα εργαστηρίου του εξωτερικού, τα οποία είχε προσκομίσει  και στο αρχικό στάδιο των συνομιλιών της με το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο όμως έθεσε ως όρο    να πραγματοποιηθούν  επιτόπιες δοκιμές.  Τον όρο αυτόν, ουδέποτε προσέβαλε ή αμφισβήτησε με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες, η εταιρεία.  

Η εταιρεία επιμένει να μην απαντά επί του συγκεκριμένου, παρότι της είχε ζητηθεί επανειλημμένα να συμμορφωθεί με τα όσα προβλέπονται στους όρους έγκρισης των τεχνικών μελετών. Στη βάση αυτή, η  υποχρέωση ελέγχου από το Ελληνικό Κράτος δεν μπορεί να  θεωρείται εχθρική ενέργεια, ούτε είναι δυνατόν  οι παραβιάσεις των σχετικών  όρων να μην προκαλούν την παρέμβαση των αρμόδιων οργάνων.

Η Απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο των εργασιών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η εκτέλεση των εργασιών που δεν διακόπηκαν με την απόφαση, δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, είναι υποχρέωσή της.

Η επίκληση αυτής της Απόφασης ώστε  να πληγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να θέσει, όχι σε διαθεσιμότητα, αλλά σε κατάσταση «ομηρίας» τους σχεδόν  2.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους σ’ αυτήν.   

Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι εξωθούνται σε τέτοιες καταστάσεις από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τον ανθρώπινο παράγοντα ως αναλώσιμο διαπραγματευτικό χαρτί. Πότε,  τέτοιες μέθοδοι, δεν ωφέλησαν ούτε  αυτούς που τις εφάρμοσαν, ούτε  τους εργαζόμενους. Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση δηλώνει την συμπαράστασή της σε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να εκδηλωθεί από τους εργαζόμενους προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης της εργατικής νομοθεσίας, για τον έλεγχο ενεργειών της εταιρείας που τους βλάπτουν.

Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καταστάσεις «ομηρίας» για να γίνουν ανεκτές παραβατικές συμπεριφορές.