ΣτΕ: συνέχιση των έργων στις σκουριές

ste

Την εκ νέου συνέχιση των έργων στις μεταλλουργικές εγκαταστάσεις και στις εγκαταστάσεις απόθεσης των παλαιών τελμάτων στην περιοχή των μεταλλείων χρυσού της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. στη Χαλκιδική αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές 264 κατοίκων των Δήμων Αρναίας, Σταγείρων Ακάνθου Χαλκιδικής. Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 26.7.2011 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τις μεταλλευτικές μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των μεταλλείων Κασσάνδρας και για την απομάκρυνση, τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων στην Ολυμπιάδα. Το έργο αφορά την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στις περιοχές Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών των μεταλλείων Κασσάνδρας σε έκταση 264.000 στρεμμάτων, με απώτερο σκοπό την εξόρυξη μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου, τα οποία Θα διοχετεύονται στην αγορά από τις λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, υπό την προεδρία της αντιπροέδρου Αγγελικής Θεοφιλοπούλου και με εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλσυ, απέρριψε ως αβάσιμους και απαράδεκτους όλους τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων, σι οποίοι αμφισβητούσαν μεταξύ άλλων την επιστημονική επάρκεια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και τη μέθοδο εξόρυξης που επελέγη, ενώ υποστήριζαν παράλληλα ότι πιθανότατα θα υπάρξουν επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, καθώς και ότι υπάρχει παραβίαση του Συντάγματος και της δασικής νομοθεσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19/02/2015