αυγή υπέρ μεταλλείων

vagone-thumb-large

Διαβάστε στην ΑΥΓΗ on line, (εδώ), ένα ενδιαφέρον άρθρο των Γεωργακάκη Νίκου και Βουγιουκλάκη Γιώργου, με τίτλο «Ο ευρύτερος ρόλος των ορυκτών πόρων». Η ΑΥΓΗ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια άρθρα… Μεταξύ των διαπιστώσεων των συγγραφέων είναι και τα εξής:

«Ο κλάδος των ορυχείων έχει και αυτός τη συμβολή του στην απασχόληση, αν και μειούμενη. Η απασχόληση στα ορυχεία από 25.300 θέσεις εργασίας, δηλαδή το 0,78% του συνόλου το 1975, έπεσε στις 18.900 το 2002, δηλαδή στο 0,48% του συνόλου. Για την περίοδο 1975-2002 υπολογίζεται ότι αυτή κινήθηκε στο 0,6 % κατά μέσο όρο της συνολικής απασχόλησης στη χώρα μας, λόγος που διαρκώς μειώνεται.

Αν όμως υπολογίσουμε ευρύτερα τη συμβολή στην απασχόληση των κλάδων του Μ.Μ. – Τομέα της Οικονομίας, (περιλαμβάνοντας δηλαδή και τους υποκλάδους της μεταποίησης 26,27,28) έχουμε κατά προσέγγιση την απασχόληση του συνόλου του Μεταλλευτικού – Μεταλλουργικού Τομέα (ΜΜΤ), η οποία με βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών -αρχές δεκαετίας 2000- κινείται γύρω στις 115.000 θέσεις, δηλαδή περί το 3%.

Εδώ μπορούμε να περιλάβουμε και μέρος της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα, όπου μετά το 1981, ο μέσος όρος αυτής της απασχόλησης στις κατασκευές ήταν περί το 7%.

Αν για τον υπολογισμό της εξέλιξης της προστιθέμενης αξίας του μεταλλευτικού μεταλλουργικού κλάδου περιλάβουμε τη συμβολή των ορυχείων και την προστιθέμενη αξία στους προαναφερθέντες κλάδους 26, 27, 28 της μεταποίησης, τότε η συμβολή στο ΑΕΠ υπολογίζεται ότι έχει εξελιχτεί σε 2,06% το 1960, σε 3,45% το 1970, σε 3,7% το 1980, σε 2,81% το 1990 και σε 2,75 % το 2000. Με βάση τους υπολογισμούς μας, η συμβολή του Μεταλλευτικού – Μεταλλουργικού Τομέα (ΜΜΤ) συνολικά στο ΑΕΠ κινείται για την συνολική περίοδο 1960-2002 να συμβάλλει κατά περίπου 3% στο ΑΕΠ».

Διαβάστε όλο το άρθρο, έχει πραγματικό ενδιαφέρον…