τόλης über alles

1-web

Σήμερα το Παρατηρητήριο έχει αναρτήσει ένα υμνολόγιο-ψαλτήρι για τον Τόλη, με τον άσχετο τίτλο «Ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται»… Σε ένα ατελείωτο κείμενο περίπου 2.000 λέξεων μας εξηγεί πόσο καλό παιδί είναι ο Τόλης, αθώος βέβαια και πόσο άδικα τον κατηγορούν… Όλα θεμιτά μέχρι εδώ.

Αλλά να προσπαθεί να μας πείσει ότι με άδεια του Πρωτοδικείου ο Τόλης είναι καθ’ ύλην υπεύθυνος να «παρατηρεί» τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, ξεπερνά τα όρια του θράσους (ή της ηλιθιότητας;), και αναρωτιέμαι αν νομίζουν ότι απευθύνονται σε στρατιές κρετίνων ή τα λένε μεταξύ τους και φτιάχνονται…

Το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν έχει εγκρίνει ΚΑΝΕΝΑΝ «ως αρμόδιο να παρατηρεί τις μεταλλευτικές δραστηριότητες»… Το Πρωτοδικείο απλά ενέκρινε ένα καταστατικό μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με σκοπούς περιβαλλοντικούς….

Μπορώ μια χαρά αύριο να ιδρύσω το «Παρατηρητήριο Πυρηνικών Δραστηριοτήτων» με σκοπό να «παρατηρεί, ενημερώνει, καταγγέλλει…». Το Πρωτοδικείο θα εγκρίνει το καταστατικό μου και αυτόματα τι; Έγινα ειδικός στα πυρηνικά;

Το Παρατηρητήριο είναι στην ίδια κατηγορία ΜΚΟ με κάθε σύλλογο «ο φίλος της χελώνας», δηλαδή ΤΙΠΟΤΑ απολύτως… Πάνω από 6.000 τέτοιες ΜΚΟ υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα… Και δεν το βλέπω και στον κατάλογο του Υπουργείου με τις εγκεκριμένες ΜΚΟ… Τόσο έγκυρο… Όσο έγκυρες και οι πληροφορίες που μας δίνει στην ανάρτηση, πως δηλαδή το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΕΛ.ΚΕ.ΘΑ(sic), ανήκει στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο !