του σάκη το ανάγνωσμα…

skouries

Ενώ ο αξιοπρεπής Ριζοσπάστης αναφέρει την είδηση για την συνέχιση των εργασιών στις Σκουριές μετά την απόφαση του ΣτΕ, ο γνωστός σκουριολόγος Σάκης Αποστολάκης της Ελευθεροτυπίας βλέπει –για ακόμη μια φορά– θεωρίες συνομωσίας διότι, λέει, το ΣτΕ έβγαλε πολύ γρήγορα (μέσα σε 9 μήνες) την απόφαση για την προσφυγή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και της Ελληνικός Χρυσός κατά της απόφασης στάσης της Πολεοδομίας δήμου Αριστοτέλη για την παύση των εργασιών στις Σκουριές…

Το παράπονο του Σάκη είναι ότι από την άλλη πλευρά, των αντιδρώντων, έχουν κατατεθεί συνολικά 3 προσφυγές, οι οποίες και συζητήθηκαν μαζί στις 6 Ιουνίου 2012. Το ΣτΕ εξέδωσε απόφαση για τη μία και για τις άλλες δύο, οι αποφάσεις αναμένονται. Μάλιστα η μία αφορά καταγγελία (κατοίκων, φορέων και συλλόγων), ότι η περιοχή εξόρυξης καταπατά έκταση NATURA, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χωρίς να εκδοθούν ειδικές άδειες των αρμόδιων οργάνων και επιτροπών της Ε.Ε. Όπως υποστηρίζουν μέλη του Συντονιστικού Ιερισσού, η έκταση εξόρυξης καταπατά (κρατηθείτε), 2,5 ολόκληρα στρέμματα περιοχής NATURA, και έπρεπε να είχε προηγηθεί ειδική εκτίμηση και απόφαση της αρμόδιας ευρωπαϊκής επιτροπής, καθώς ισχύει ειδική νομοθεσία.

Το ΣτΕ όμως έχει ήδη γνωμοδοτήσει επί του συγκεκριμένου θέματος: Συγκεκριμένα, διαπιστώνει το ΣτΕ ότι δεν υπάρχει θέμα κατάληψης οικοτόπου ή επέμβαση σε είδη χλωρίδας μέσα σε προστατευόμενη περιοχή. Όσον αφορά τις επιπτώσεις σε είδη πανίδας δεν αναμένονται σημαντικές, και στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγήσουν στην μετεγκατάσταση κάποιων ιδιαίτερα ευαίσθητων ειδών σε όμορα ενδιαιτήματα τα οποία αφθονούν στην ευρύτερη περιοχή. Το επιχείρημα ότι η επένδυση παραβιάζει το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3937/2011 που απαγορεύει την εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης και ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως η μεταλλουργία εντός των περιοχών του Δικτύου Natura, είναι απορριπτέο διότι η μόνη επέμβαση που θα πραγματοποιηθεί εντός προστατευόμενης περιοχής είναι η διαμόρφωση άγονης έκτασης μόλις 2,4 στρ. σε χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων με προσωρινό χαρακτήρα και όχι εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή άλλες βιομηχανικές υποδομές.