απορίας άξιον…

s7

Οι εκκαθαρίσεις των εργοταξίων προχωρούν, τα έργα της υπόγειας σήραγγας ολοκληρώνονται, ξεκινάει το φράγμα Πετρένιας, τα συνοδευτικά έργα οδοποιίας έχουν προχωρήσει, οι θέσεις απόθεσης διαμορφώνονται…. Στις 1 Φεβρουαρίου στην Έδεσσα, η ‘Πρωτοβουλία για την Αυτοοργάνωση’ (;), για ποια «εξόρυξη που δεν θα γίνει ποτέ» θα συζητήσουν; Για το Περού, που αναφέρεται και ετέρα ανάρτηση του Παρατηρητηρίου;