εφαρμογές και ιδιότητες του χρυσού

 

Η σπουδαιότερη εφαρμογή του χρυσού είναι για την παραγωγή νομισμάτων τα οποίο κατασκευάζονται από κράμα 900 μέρη χρυσού και 100 μέρη χαλκού ( 900 fines).

gold-boullion-coins

 Η νομισματοποιΐα μετά τη διακόσμηση είναι η επόμενη από άποψη πλήθους εφαρμογών χρήση του χρυσού, συνήθως υπό μορφή κράματος με χαλκό. Η ποιότητα ταυ κράματος εκφράζεται σε καράτια και υπάρχει η σχέση 1000 fine =24 καράτια. Καράτια χρυσού και αργυρού χρησιμοποιούνται στην νομισματοποιΐα καθώς και κράματα χρυσού, 750 μέρη χρυσού 250 μέρη σιδήρου. Μια μικρή ποσότητα χρυσού διατίθεται σε επιγραφές και ως κυανιούχος χαλκός με χρυσό χρησιμοποιείται για ηλεκτρολυτικές επιχρίσεις. Μία από τις σπουδαιότερες εφαρμογές του χρυσού γίνεται στην κοσμηματοποιΐα. 

 

Χρυσά βραχιόλια (Παλαιόκαστρο Θεσσαλίας)

 

 

Ιδιότητες: Ο χρυσός στη φύση εμφανίζεται ως αυτοφυής ή ως σύνδρομο άλλων ορυκτών ή σε κράμα με ορυκτά του τελλουρίου. Κρυσταλλώνεται στο ισομετρικό σύστημα αλλά σπανίως βρίσκονται στη φύση κρύσταλλοι.

chrystalline gold-2.9.-2

Το χρώμα του είναι βαθύ κίτρινο τα οποίο παραμένει αναλλοίωτο σε οποιαδήποτε γωνία τα παρατηρήσεις. Το κίτρινο χρώμα το διατηρεί και όταν χαράσσεται και όταν τήκεται και αναψύχεται. Όταν σφυρηλατείται σχηματίζει οριζόντια φύλλα. Η σκληρότητα του εξαρτάται από τις προσμίξεις, κυμαινόμενη από 2,5 έως 3,0 και το ειδικό βάρος από 15,6 έως 19,2. Ένα κυβικό πόδι χρυσού ζυγίζει 1200 pounds και μια κυβική ίντσα ζυγίζει 10 ουγγιές. Ο χρυσός δεν διαλύεται στα υδροχλωρικό οξύ ούτε στο νιτρικό διαλύεται όμως σε μίγμα 3 μερών υδροχλωρικού προς 1 μέρος νιτρικού οξέως. Το μίγμα αυτό ονομάζεται βασιλικό ύδωρ.