το πινάκιον του χρυσοθήρος

Απόσπασμα από το ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑ του Αριστείδη Μπαρούνη

chrysothiras

Το πινάκιο χρυσοθήρα που είναι απαραίτητο εργαλείο για τον ερευνητή προσχωματικού χρυσού. Η διάμετρος του πινακίου στη στέψη είναι 1 πόδι (0,30 μ.) έως 16 ίντσες (0,40 μ.). Το πλευρικό τοίχωμα έχει κλίση 35ο έως 40ο και μήκος 3 έως 4 ίντσες (8-10 εκ.). Το πρόσχωμα τοποθετείται ως έχει στο πινάκιο. Μετά από μερικές παλινδρομικές κινήσεις το χονδρό τεμάχιο ανέρχεται στην επιφάνεια και το λεπτό μένει στη βάση του πινακίου. Αφαιρούνται τα χονδρά τα οποία λειοτρίβονται σε ένα γουδί μέχρι το μέγεθος που περιέχεται ο χρυσός. Αυτό το κλάσμα αφαιρείται και υποβάλλεται σε αμαλγάμωση.

ωραίο;