Οι όροι ανάπτυξης το ελληνικού εξορυκτικού κλάδου

Προτάσεις και αιτήματα από τον ΣΜΕ 

Προκλήσεις και σειρά αιτημάτων προς υλοποίηση έχει μπροστά του ο εξορυκτικός κλάδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η πλήρης αξιοποίηση του ευρωπαϊκού κοιτασματολογικού δυναμικού είναι μονόδρομος. Το αίτημα ένταξης της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» είναι προς αυτήν την κατεύθυνση και, όπως τονίζουν τα στελέχη του χώρου, παρά τις κατά καιρούς αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η τάση που κυριαρχεί στους αξιολογούμενους βιομηχανικούς δείκτες της εξορυκτικής βιομηχανίας είναι η συνεχής βελτίωσή τους και αυτό αποτελεί καλή πρακτική που αναδεικνύει τη μεταλλεία ως βιώσιμη δραστηριότητα.

Προκλήσεις – EU Taxonomy

Παράλληλα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0), οι καινοτομίες στη λειτουργία όλου του παραγωγικού κύκλου της εξορυκτικής δραστηριότητας, η θέσπιση ιδιαίτερων φορολογικών κινήτρων για εφαρμογές καινοτομίας αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου. Επίσης, η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής των βιώσιμων επενδύσεων και για τον εξορυκτικό κλάδο, η ένταξη στις λίστες της Ευρωπαϊκής Ταξινομίας (EU Taxonomy), η αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, των ευρωπαϊκών ορυκτών πρώτων υλών για την υλοποίηση της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal), καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του κοιτασματολογικού δυναμικού της χώρας, συμπληρώνουν την ατζέντα των προκλήσεων του κλάδου. 

Πρωταρχικής σημασίας πρωτοβουλία, σύμφωνα με το ΣΜΕ, αποτελεί το EU Taxonomy, ο κανονισμός θέσπισης πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και η προσπάθεια ένταξης του εξορυκτικού κλάδου σε αυτόν. Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι η δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθάει στον προσανατολισμό των επενδύσεων στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των κλιματολογικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων. Τα τεχνικά κριτήρια ένταξης του κλάδου στον κανονισμό EU Taxonomy αφορούν τη μη επιβάρυνση της κλιματικής αλλαγής ή κλιματική ουδετερότητα, τη σημαντική συμβολή στην Κυκλική Οικονομία, τη σημαντική συμβολή στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, τη σημαντική συμβολή στη μη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Να σημειωθεί πως η εξορυκτική δραστηριότητα ενισχύει τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών που απαιτούνται για τις τρέχουσες και μελλοντικές τεχνολογίες προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας κλιματικά ουδέτερης, κυκλικής και αποδοτικής, ως προς τους πόρους, οικονομίας. Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με τον ΣΜΕ, πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ταξινομία ως κλάδος εν δυνάμει θετικά διακείμενος προς το περιβάλλον.

Ο ΣΜΕ επισημαίνει την ανάγκη επεξεργασίας προϋπολογισμού της Ε.Ε. για την ερχόμενη πενταετία με ειδικό βάρος στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη θεσμοθέτηση ειδικού ευρωπαϊκού προγράμματος για σημαντικά έργα, με διοχέτευση πόρων που θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να ενταχθούν άμεσα δράσεις για ηλεκτρικούς συσσωρευτές-μπαταρίες και μικροηλεκτρονική.

Αιτήματα

Στο μεταξύ, σε εθνικό επίπεδο ο κλάδος τονίζει την ανάγκη επίλυσης χρόνιων αιτημάτων, τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν την τροποποίηση του Ν. 4512/2018, ώστε να αρθούν σημαντικά εμπόδια στην αδειοδότηση και τη λειτουργία των εξορυκτικών επιχειρήσεων, την τροποποίηση του Ν. 4014/2011, ειδικά στη διαχείριση και αδειοδότηση εξορυκτικών αποβλήτων κατά τα πρότυπα της Ε.Ε., στη λειτουργία των επιθεωρήσεων περιβάλλοντος, αλλά και την αποτελεσματικότερη περιβαλλοντική αδειοδότηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με επαρκή στελέχωση μέσω και της χρησιμοποίησης των πιστοποιημένων εξωτερικών συνεργατών στην αξιολόγηση των ΜΠΕ (εφαρμογή ν.4685/2020). Επίσης αφορούν τη διασφάλιση προσβασιμότητας σε λιγνιτικά κοιτάσματα ως μελλοντική ενεργειακή εφεδρεία και αξιοποίηση του λιγνίτη για εξωηλεκτρικές χρήσεις.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/8/2021]