Κομισιόν: Πάνω από 11 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας το 2021

Πρόοδο σε βασικές μεταρρυθμίσεις διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεση για την 9η αξιολόγηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, αλλά την ίδια στιγμή “χτυπάει” και καμπανάκι για πιο στοχευμένες δαπάνες σε μέτρα στήριξης, υπολογίζοντας ότι για το 2021 θα φτάσουν στο 6,5% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 11,2 δισ. ευρώ από 7,5 δισ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

Η έκθεση υπολογίζει ότι η Ελλάδα διέθεσε για μέτρα στήριξης το 9,4% του ΑΕΠ (περίπου 15,5 δισ.) το 2020 και αναμένεται να διαθέσει μέτρα στο 6,5% του ΑΕΠ της για το 2021, ποσοστά που όπως τονίζει είναι λίγο μεγαλύτερα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο αλλά παρόλα αυτά βρίσκονται στο πλαίσιο της ρήτρας συνολικής διαφυγής δηλαδή της άρσης των δημοσιονομικών περιορισμών που θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2021.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι τα μέτρα στήριξης είχαν αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανεργία για το τρίτο τρίμηνο του χρόνου συγκρατήθηκε στο 16,2%.

Ωστόσο η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα έχει ως αποτέλεσμα το έλλειμμα να φτάσει στο 3,9% του ΑΕΠ έναντι 3,4% του ΑΕΠ που υπολόγιζε η Επιτροπή στις φθινοπωρινές εκτιμήσεις της.

Επίσης προσυπογράφει την πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει στα μέτρα επιδότησης δόσεων επιχειρηματικών δανείων και στην κάλυψη παγίων καθώς θα ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση μικρών και μεσαίων σε μέγεθος επιχειρήσεων.

Επαναλαμβάνει όμως και τη σύσταση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μέτρων στήριξης να συνεχίσουν να γίνουν προσεκτικά για το διάστημα που συνεχίζεται η πανδημία.

Τονίζει επίσης ότι το ίδιο προσεκτικός θα πρέπει να είναι και ο σχεδιασμός για τα μέτρα μετάβασης από την πανδημία στη μετά το κορονοϊό εποχή και για να υπάρξει ομαλή επάνοδος του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για να υπάρχει μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική ισορροπία και να αποφευχθούν αποκλίσεις.

Υπογραμμίζει πάντως ότι παρά το γεγονός πως το χρέος έφτασε το 209% του ΑΕΠ (αναμένεται να υποχωρήσει στο 200% φέτος) παραμένει βιώσιμο αφού οι χρηματοδοτικές ανάγκες είναι πολύ χαμηλές, η μέση ωρίμανση είναι λίγο πάνω από 20 χρόνια και επιπλέον η Ελλάδα διαθέτει ακόμη ένα υψηλό ποσό ταμειακών διαθεσίμων.

Η έκθεση μιλά για αναιμική ανάκαμψη το πρώτο εξάμηνο του χρόνου και επαναλαμβάνει τις προβλέψεις των χειμερινών εκτιμήσεων για ανάπτυξης 3,5% του ΑΕΠ για το 2021 και 5% για το 2022. Οδηγός της ανάπτυξης για φέτος θα είναι κυρίως η ιδιωτική κατανάλωση. 

Με δεδομένο ότι η πρόοδος των εμβολιασμών μέχρι και τα μέσα του έτους θα παρέχει επαρκή ανοσία στον πληθυσμό η Επιτροπή εκτιμά ότι σταδιακά θα αρθούν και τα περιοριστικά μέτρα και θα επανέλθει στο μεγαλύτερο μέρος της η οικονομική δραστηριότητα αν και τονίζει ότι ο ιδιαίτερα κρίσιμος για την Ελλάδα τομέας του τουρισμό θα ανακάμψει με ρυθμό αργότερο από ό,τι αναμενόταν. 

Μείωση του ΕΝΦΙΑ 

Στο φορολογικό πεδίο σημειώνεται η πρόθεση της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει φέτος την προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις εμπορικές μέχρι και τον Μάρτιο και παράλληλα να αναμορφώσει τη βάση του ΕΝΦΙΑ με την ένταξη των 3.000 περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών μέχρι και τον Απρίλιο.

Η Επιτροπή τονίζει ότι πρόθεση των ελληνικών αρχών είναι να προχωρήσουν σε μια δημοσιονομικά ουδέτερη αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ, προαναγγέλλοντας τη δεύτερη μείωση του ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 8% με έμφαση σε λαϊκές περιοχές. που αναβλήθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων η έκθεση σημειώνει την πρόοδο που έχει γίνει στις δεσμεύσεις της Ελλάδας στον τομέα της παιδείας, της αναθεώρησης του επιχειρησιακού πλάνου του ΤΑΙΠΕΔ στον τομέα της ενέργειας και στα δημόσια οικονομικά στην αναμόρφωση του ΠΔΕ.

Τονίζει ωστόσο και τις καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την εκκαθάριση των οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, την ολοκλήρωση της στελέχωσης της ΑΑΔΕ, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την πρωτοβάθμια παροχή υγείας και το θεσμικό πλαίσιο κατά της διαφθοράς. 

Καμπανάκι για Moratoria δανείων 

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα η έκθεση σημειώνει την πρόθεση των ελληνικών αρχών να προχωρήσουν στην επέκταση του προγράμματος “Ηρακλής” για την περαιτέρω μείωση των κόκκινων δανείων αλλά και την αλλαγή του νόμου για το ΤΧΣ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο των εμπορικών τραπεζών.

Σημειώνει ωστόσο ότι ενδεχόμενος κίνδυνος για την ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών μπορεί να προκύψει από τις αναστολές δανείων στις οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες και φτάνουν συνολικά τα 20,8 δισ. ευρώ. Τονίζεται πάντως ότι το πρόγραμμα Γέφυρα Ι για την επιδότηση δανείων συνδεδεμένων με την πρώτη κατοικία το οποίο εφαρμόζεται ήδη θα μειώσει τον κίνδυνο αυτό. Στην ίδια κατεύθυνση θα είναι και το Γέφυρα ΙΙ που σχεδιάζει η Κυβέρνηση για την επιδότηση δόσεων επιχειρηματικών δανείων με την επιτροπή να υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά σε ό,τι αφορά αυτούς που θα ωφεληθούν από το συγκεκριμένο μέτρο. 

Στο θέμα των πλειστηριασμών θυμίζει ότι οι ελληνικές αρχές πάγωσαν όλα τα αναγκαστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του 2020 και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα πρέπει το σύστημα των πλειστηριασμών να κινηθεί ξανά έστω και στοχευμένα με βασική όμως παράμετρο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Τονίζει επίσης τη δέσμευση της Κυβέρνησης να επιταχύνει την υλοποίηση και της δευτερεύουσας νομοθεσίας για τον πτωχευτικό κώδικα, θέτοντάς τον σε εφαρμογή από τον Μάρτιο για τα νομικά και τον Ιούνιο για τα φυσικά πρόσωπα.

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Τάσου Δασόπουλου, 24/2/2021]