Άνοιξε ο δρόμος για τον κρίσιμο διαγωνισμό της ΛΑΡΚΟ

Το δρόμο για την δημοσιοποίηση της διακήρυξης του διαγωνισμού για την πώληση της ΛΑΡΚΟ άνοιξε η ψήφιση της τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τα πλαστικά μίας χρήσης. Σύμφωνα με την τροπολογία η διακήρυξη θα περιλαμβάνει:

  • Την επωνυμία, έδρα, δραστηριότητα και συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης, με συνοπτική αναγραφή των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού που είναι αντικείμενο του διαγωνισμού.
  • Την πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σφραγισμένη προσφορά.
  • Τους όρους του διαγωνισμού, περιλαμβανομένων των σταδίων, των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και των λόγων αποκλεισμού, των κριτηρίων ανάθεσης και του τρόπου αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων.
  • Την προθεσμία υποβολής προσφορών, την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.
  • Τα στοιχεία του συμβολαιογράφου του διαγωνισμού.

Η τροπολογία ορίζει ότι εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ο διαχειριστής θα συντάξει την έκθεση αξιολόγησης των προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού που θα κοινοποιηθεί στα υπουργεία οικονομικών και περιβάλλοντος και ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει αντίρρηση θα συναφθεί η σύμβαση μεταβίβασης των επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την τροπολογία ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το Ταμείο έχει ήδη δημοσιεύσει τις προσκλήσεις για την πρόσληψη νομικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει διευθετηθεί μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορούσε την κυριότητα του μεταλλευτικού συγκροτήματος της Λάρυμνας, καθώς η διαιτησία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Λάρκο δικαίωσε το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι θα τρέξουν δύο παράλληλοι διαγωνισμοί για το εργοστάσιο και τα μεταλλεία που ανήκουν στο δημόσιο από το ΤΑΙΠΕΔ και για τα μεταλλεία που ανήκουν στην εταιρεία από τον ειδικό διαχειριστή. Επίσης το ΤΑΙΠΕΔ θα διενεργήσει το διαγωνισμό για την μίσθωση του εργοστασίου “smelter” ενώ ο ειδικός διαχειριστής θα προκηρύξει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση του συνόλου ή μέρους στοιχείων του ενεργητικού της Λάρκο, δηλαδή για τα μεταλλεία που ανήκουν στην εταιρεία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί ένα μεταλλουργικό εργοστάσιο στην περιοχή της Λάρυμνας, ενώ παράλληλα διατηρεί δικαιώματα εξόρυξης στις περιοχές του Αγίου Ιωάννη, στην Εύβοια, την Καστοριά και τα Σέρβια Κοζάνης.

Σημειώνεται τέλος ότι εάν δεν μεταβιβαστεί τουλάχιστον το 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας σε διάστημα 12 μηνών από τη θέση της σε ειδική εκκαθάριση, ο ειδικός διαχειριστής προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της εταιρείας.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.capital.gr/, του Χάρη Φλουδόπουλου, 18/10/2020]