οι πηγές “πληροφόρησης”

Ένα ψήφισμα για τη «διάσωση» της Χαλκιδικής και ειδικότερα των Σταγείρων κατατέθηκε από την κα Δήμητρα Σφενδόνη- Μέντζου, Πρόεδρο του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών», ΑΠΘ, στην Γενική Συνεδρία της FISP και ψηφίσθηκε από την ολομέλεια των Φιλοσοφικών Εταιρειών-Μελών της FISP, υπό την αιγίδα της οποίας πραγματοποιήθηκε το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Αθήνα στις 4-10 Αυγούστου 2013.

Το ψήφισμα αρχίζει : «Εμείς, οι υπογράφοντες, έχοντας λάβει υπόψη τις εκτιμήσεις επιστημόνων κύρους και καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και Πανελλήνιων Επιστημονικών Οργανισμών, Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Δημοτικών Αρχών και άλλων Οργανώσεων, καθώς και την τοπική κοινωνία, για την ανεπανόρθωτη καταστροφή του ευρύτερου περιβάλλοντος της Χαλκιδικής,…». Και συνεχίζει με τις ανησυχίες:

«…εκφράζουμε τη βαθειά ανησυχία μας για την σοβαρά επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος από την προγραμματιζόμενη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της περιοχής, ….. απαιτούμε απόλυτο σεβασμό και ουσιαστική φροντίδα για τον τόπο, κ.λπ, κ.λπ….»

Είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό το ότι οι υπογράφοντες έλαβαν υπόψη τις εκτιμήσεις ΟΛΩΝ των άλλων, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδίων, δηλαδή των υπευθύνων κρατικών υπηρεσιών… Να υποθέσω ότι σαν καθηγήτρια του ΑΠΘ η κα Σφενδόνη- Μέντζου το έκανε από αλληλεγγύη στους καθηγητές του ΑΠΘ που είναι αντίθετοι στην επένδυση, ή δέχθηκε πιέσεις; Ποτέ δεν θα μάθουμε…