και πόλεμος;

Το ΑΠΟΛΥΤΟ επιχείρημα γιατί δεν πρέπει να γίνουν εξορύξεις στη βόρεια Ελλάδα και να μην δημιουργηθούν και τα συνοδευτικά τέλματα απόθεσης:

«Θα μπορούσε όμως κανείς να αποτιμήσει τις οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση πολέμου όταν δεκάδες παρόμοια φράγματα τελμάτων στη βόρεια Ελλάδα θα μπορούσαν να βομβαρδιστούν και να διασπείρουν το υλικό τους σε κάμπους και θάλασσα εκμηδενίζοντας τις  γεωργικές και αλιευτικές δραστηριότητες σε χιλιάδες στρέμματα γης; Θα δεχόταν το ΓΕΕΘΑ μία παρόμοια κατάσταση ως κληρονομιά για τις επόμενες γενεές»;

Γεώργιος Κ. Τριανταφυλλίδης, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών της ΠΣΑΠΘ http://library.tee.gr/digital/m1915/m1915_triantafilidis.pdf

Ουδέν σχόλιον…