ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
Σε αυτό το Blog θα βρείτε θέματα που αφορούν:

  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΥΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα Μεταλλεία Χρυσού στην Ελλάδα έπαιξαν βασικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του αρχαίου Ελληνισμού. Το σπουδαιότερο μέταλλο ήταν και είναι ο χρυσός που από τα προϊστορικά χρόνια ανακαλύφθηκε στα Ελληνικά Μεταλλεία και χρησιμοποιήθηκε από τους κατοίκους του τόπου. Οι αναφορές στην εξόρυξη χρυσού στα Μεταλλεία της Ελλάδας από την αρχαιότητα είναι πάρα πολλές.

Όσον αφορά την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, η περιοχή διαθέτει πολλές φυσικές ομορφιές. Χαρακτηρίζεται και από σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο που συνδέεται κύρια με την ύπαρξη μεταλλευτικής δραστηριότητας. Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας εντοπίζουμε αρχαίες μεταλλευτικές εργασίες.